Sprawozdania finansowe

Dzięki Bożej Opatrzności oraz pomocy i wsparciu wielu osób Fundacja ma możliwość realizacji celów statutowych. 

Poniżej znajdą Państwo sprawozdania finansowe z działalności fundacji. Pragniemy nadmienić iż jako Organizacja Pożytku Publicznego OPP, wszystkie rozliczenia są przejrzyste, ujęte w sprawozdaniach i otwarte do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.  Zebrane środki przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe. Wszyscy członkowie zarządu wspierają działanie organizacji całym sercem, wiedzą, doświadczeniem i pro bono. 

Zapraszamy do pobrania sprawozdań w formie pliku PDF.