Kim jesteśmy

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „Feliks” działa w oparciu o wartości chrześcijańskie i zasady wiary katolickiej.

Jej Fundatorem jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Krakowie. W założeniu Fundacji przyświecało wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Fundacja „Feliks” ukierunkowana jest na wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez Katolicki Zespół Edukacyjny.

logo-simple
Nasze cele

Dzięki Bożej Opaczności placówka rozrasta się liczebnie, a to niesie ze sobą potrzebę tworzenia kolejnych miejsc lokalowych. Wymagane jest zbudowanie odpowiedniej bazy sportowej, dlatego realizacją tego celu ma się zająć powstała fundacja „Feliks”. Prosimy o otwartość serc i materialne wspieranie realizacji celów statutowych Fundacji.

Troska o uczniów

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „FELIKS” powstała z potrzeby serca i troski o dalszy rozwój szkolnictwa katolickiego. Została założona w 2015 r., a jej Fundatorem jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Pragniemy poprzez realizację celów statutowych wspierać wszechstronny rozwój dzieci i uczniów, pomagać rodzinom w wychowywaniu dzieci oraz rozbudowywać i doposażać bazę Katolickiego Zespołu Edukacyjnego.

Czym się zajmujemy

Główne obszary działania fundacji

Organizacja zbiórek

Zbiórki i składki na cele charytatywne oraz pomoc najbardziej potrzebującym

Imprezy charytatywne

Nagłaśnianie naszych celów pomaga dotrzeć do większej liczby osób

Szkolenia

Prowadzimy akcje szkoleniowe i informacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Rozwój duchowy

Wspieramy rozwój duchowy dzieci i dorosłych

Rekolekcje

Prowadzimy spotkania rekolekcyjne w duchu chrześcijańskim