O nas

Kim jesteśmy?

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „FELIKS” powstała z potrzeby serca i troski o dalszy rozwój szkolnictwa katolickiego. Została założona w 2015 r., a po dwóch latach działalności otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego OPP. Pragniemy poprzez realizację celów statutowych wspierać wszechstronny rozwój dzieci i uczniów, pomagać rodzinom w wychowywaniu dzieci oraz rozbudowywać i doposażać bazę Katolickiego Zespołu Edukacyjnego.

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „Feliks” działa w oparciu o wartości chrześcijańskie i zasady wiary katolickiej.

Jej Fundatorem jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Krakowie. W założeniu Fundacji przyświecało wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Fundacja „Feliks” ukierunkowana jest na wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez Katolicki Zespół Edukacyjny.