Fundacja Feliks

Naszym celem jest wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Najważniejszym projektem fundacji  była budowa obiektu   dydaktyczno-sportowego. 

Po ośmiu latach od rozpoczęcia planów, w maju 2023r dokonaliśmy oficjalnego otwarcia kompleksu.

Fundacja “Feliks” jako organizacja pożytku publicznego (OPP) działa w oparciu o wartości chrześcijańskie i zasady wiary katolickiej. Jej fundatorem jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Krakowie.

Aktualności

Każdego dnia realizujemy nasze cele statutowe. Akcje, w których uczestniczymy i które sami kreujemy, opisujemy w aktualnościach. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami z życia Fundacji Feliks, która, m. in.: