Nakrętki i makulatura

Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym, ale jest też wsparciem dla środowiska, bo stanowi formę recyklingu. Tak wiele korzyści za tak niewiele pracy.

Serdecznie zapraszamy do gromadzenia nakrętek oraz makulatury.
Makulaturę można zostawiać w wydzielonych pojemnikach, znajdą je Państwo na terenie parkingu szkolnego.

Zachęcamy do zbierania nakrętek, które można zostawić w szkole, naszym nakrętkowym sercu lub przekazać do konserwatorów szkoły. 

Środki zebrane ze zbiórki nakrętek trafiają do potrzebującego chorego Jasia. 

Co zbierać? Poradnik małego wolontariusza