APEL O POMOC
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI W MARKACH pod Warszawą –  Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Jeśli zechcecie Państwo pomóc Szkole Podstawowej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Markach, mogą Państwo:

 1. Przekazać darowizny na ten cel na konto:

  BANK PEKAO SA  95 1240 5035 1111 0010 6509 1718
  Z dopiskiem „ Darowizna dla Szkoły Podstawowej w Markach”

   

 2. Przeznaczyć 1 % podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego

  Uzupełniając roczne rozliczenie o dane:
  Nr KRS Fundacji Feliks 0000577826 oraz
  „ informacje dodatkowe” w formularzu PIT  i dopisek
  Darowizna dla Szkoły Podstawowej w Markach”.

 

Historia domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Markach od początku jego istnienia wiąże się z dziećmi. W latach dwudziestych XX wieku Siostry wraz ze 170 dziećmi zostały pozbawione domu
w Karolinie. 7 lipca 1928 r. przybyły z podopiecznymi do Czerwonego Dworu w Pustelniku, zakładając tu Dom Dziecka i przedszkole, do którego uczęszczały również dzieci z tutejszych okolic.

W czasie II wojny światowej Siostry objęły opieką wiele rodzin z okolicznych miejscowości organizując żywność i ubrania. Podczas Powstania Warszawskiego znalazło tu schronienie około 100 dzieci z placówki przy ulicy Żelaznej, również prowadzonej przez Zgromadzenie.

Po wojnie Siostry otworzyły siedmioklasową szkołę, w której kształcili się wychowankowie Domu Dziecka. W latach sześćdziesiątych władze komunistyczne odebrały Siostrom możliwość pracy
w Domu Dziecka. Utworzono więc Zakład Specjalnej Troski, który w późniejszym czasie przekształcił się w Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Dziś Siostry wznowiły swoją pierwotną działalność.  

Z dniem  1 września 2012 r ruszyło  przedszkole obejmując swoją opieką i troską małych mieszkańców Marek i okolic . Od września 2016 r. na prośbę rodziców przedszkolaków, otworzona została Szkoła Podstawowa. W  październiku 2017 r. został utworzony Żłobek Św. Franciszka dla dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia. W ten sposób powstał kompleks opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny który wspomaga naszych podopiecznych we wszechstronnym rozwoju w duchu wartości chrześcijańskich.

 

Dlatego gorąco zwracamy się do ludzi dobrej  woli o wsparcie finansowe, by umożliwić dzieciom prawidłową edukację oraz rozwój fizyczny.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie klasopracowni, zaplecza rekreacyjno-sportowego oraz realizację celów statutowych placówki.

Za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe składamy serdecznie „Bóg zapłać!”

 • FUNDACJA PRZYJACIÓŁ  WYCHOWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO „FELIKS”
 • KRS 0000577826
 • Ul. GRABOWIECKA 15, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 • REGON: 362604915  NIP: 6612372049
 • e-mail: fundacja.feliks@gmail.comtel: 662-078-966