Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego

„ Fundacja Feliks”

ul.Grabowiecka 15,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: 662-078-966

E-mail: fundacja.feliks@gmail.com

Kim jest inspektor ochrony danych w FELIKS i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo (fundacja.feliks@gmail.com) lub listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych

„ Fundacja Feliks”
ul.Grabowiecka 15,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych,
  • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,
  • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).