Aby ułatwić wsparcie Fundacji na przełomie października oraz listopada 2018r uruchomione zostaną płatności online.  Poprzez wirtualne cegiełki dokonywać można będzie wpłat na poczet działań fundacji a tym samym rozwoju szkoły.

Udostępnimy szybkie płatności, wpłatę za pomocą karty płatniczej oraz kodu BLIK.