Pomagaj z nami

Sposoby wspierania działań fundacji

Dzięki Bożej Opaczności placówka rozrasta się liczebnie, a to niesie ze sobą potrzebę tworzenia kolejnych miejsc lokalowych. Wymagane jest zbudowanie odpowiedniej bazy sportowej, dlatego realizacją tego celu ma się zająć powstała fundacja „Feliks”. Prosimy o otwartość serc i materialne wspieranie realizacji celów statutowych Fundacji.

Dotacje można wpłacać bezpośrednio na konto fundacji:

BANK PEKAO SA 95-1240-5035-1111-0010-6509-1718

Podaruj 1%

Przekaż 1% od podatku na rzecz fundacji

Pragniemy podejmować wszelkie działania na rzecz wspierania rodzin i wszechstronnego rozwoju dzieci. Naszym marzeniem jest rozbudowa infrastruktury dydaktyczno-sportowej placówki (sala gimnastyczna oraz sale lekcyjne). Pragniemy swoją działalnością kształtować chrześcijańskie postawy wśród dzieci, młodzieży i rodzin oraz prowadzić szeroko zakreśloną działalność charytatywną.

Możesz przekazać 1% od podatku za poprzedni rok na KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY w Ostrowcu Świętokrzyskim wpisując  KRS:

 0000577826

Wspólnie możemy więcej !

Działamy dzięki wolontariuszom, sponsorom, darczyńcom i rodzicom dzieci

Projekt Pajacyk

Program Polskiej Akcji Humanitarnej

Polska Akcja Humanitarna od 1998 r. prowadzi program dożywiania dzieci w polskich szkołach „Pajacyk”. Z badań przeprowadzonych w 2007 r. przez GFK Polonia wynika, że co 3 dziecko wymaga dożywiania a liczba uczniów nie objętych bezpłatnym dożywianiem wynosi ok. 160 tys. Celem Programu Pajacyk jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych biedą strukturalną, a nieobjętych pomocą gmin, czyli przede wszystkim uczniów, którzy z różnych powodów nie kwalifikują się do otrzymywania środków z funduszy socjalnych.

Głównym założeniem jest dotarcie z programem do jak największej liczby dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych aktywnie angażujących dzieci i młodzież w działania prospołeczne i ogólnorozwojowe, wspierające ich rozwój w miarę możliwości i uzdolnień.

pajacyk.pl