Współpraca i podziękowania

Składamy gorące podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym możemy nieść pomoc. Naszą działalność statutową możemy prowadzić dzięki pomocy firm zaangażowanych społecznie w ramach nurtu odpowiedzialnego biznesu.