Naszym marzeniem jest budowa nowego obiektu sportowo-dydaktycznego dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. – Przedszkola i Szkoły Podstawowej.

Realizacja tego marzenia będzie nas „kosztować” 3 000 000 zł.

 Wiara, dobro dzieci, pragnienia i wizja nie pozwalają nam rezygnować z dążenia do celu, jakim jest zorganizowanie jak najlepszych warunków lokalowych, by nasi Uczniowie mogli w pełni rozwijać się intelektualnie, fizycznie, społecznie i duchowo, żyjąc i realizując hasło szkoły: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.