Akcja charytatywna na rzecz Szkoły w Ekwadorze prowadzona przez Fundację Feliks.

Szkołę tą utworzył i prowadzi polski Misjonarz. Poprzez naszą dobrowolna ofiarę, wspieramy rozwój szkoły i umożliwiamy dzieciom w Ekwadorze zdobywanie wiedzy, która pozwoli na godne życie w przyszłości. Przez cały okres rozpoczynającego się Wielkiego Postu zachęcamy do otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka poprzez taką formę wielkopostnej jałmużny. Dobrowolną ofiarę można wrzucać do puszek w przedszkolu i w szkole (przy dolnej świetlicy) lub na konto fundacji z dopiskiem “Ekwador”.

Nr rachunku bankowego:
BANK PEKAO SA 95-1240-5035-1111-0010-6509-1718

Serdecznie dziękujemy za wsparcie !