Naszym marzeniem jest budowa nowego obiektu sportowo-dydaktycznego dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. – Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Realizacja tego marzenia będzie nas kosztować  3 000 000 zł.

Wiara, dobro dzieci, pragnienia i wizja nie pozwalają nam rezygnować z dążenia do celu, jakim jest zorganizowanie jak najlepszych warunków lokalowych, by nasi Uczniowie mogli w pełni rozwijać się intelektualnie, fizycznie, społecznie i duchowo, żyjąc i realizując hasło szkoły: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

Twój wkład może pomóc nam ten cel zrealizować! Liczymy na Twoje wsparcie!

Wpłaty można kierować na konto fundacji: BANK PEKAO SA 95-1240-5035-1111-0010-6509-1718