Akcja charytatywna “Zbieramy nakrętki dla Jasia”
Zapraszamy serdecznie do włączenia się w akcję 😉 Nakrętki można składać w budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego ul.Grabowiecka 15.
Dobrowolną ofiarę, można przekazać również na konto fundacji z dopiskiem “Jaś”.Nr rachunku bankowego:
BANK PEKAO SA 95-1240-5035-1111-0010-6509-1718
Serdecznie zapraszamy do pomocy !